AktualnoŚci

01.08.2022

Przypomnienie o płatnościach

Zarząd ROD Hutnik I przypomina o zaległościach w opłatach za działki za 2022 r. Od 01.08.2022 r. opłaty działkowe będą pobierane wraz z odsetkami.
Opłata członkowska - 6.00 zł
Opłata ogrodowa 0.65/m2 np 0.65 x 300 m2 - 195.00 zł
Opłata na inwestycje, remonty w ogrodzie - 25.00 zł
Opłata za segregację i wywóz śmieci - 50.00 zł

Ogółem 276.00 zł

Numer konta: 58 9430 0006 0046 7887 2000 0001 /Nadsański Bank Spółdzielczy/01.08.2022

Dzień Działkowca

Zarząd ROD Hutnik I zawiadamia, że w dniu 03.09.2022 r o godz 14.00 zorganizowane będą obchody "DNIA DZIAŁKOWCA 2022"
W programie imprezy:
1. Część oficjalna
2. Poczęstunek dla uczestników
3. Część artystyczna przy akompaniamencie muzyki.

UWAGA
Warunkiem uczestnictwa w poczęstunku i otrzymanie talonu jest dokonanie pełnej opłaty za użytkowanie działki w 2022 roku.20.06.2022

Przetarg działek

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Hutnik I w Stalowej Woli informuje, że w dniu 27.06.2022r o godzinie 18:30 w Domu Działkowca odbędzie się przetarg na nabycie działek nr 427 i 688. Zainteresowanych prosimy o przybycie.22.04.2022

Pokaz cięcia drzewek i krzewów

W dniu 26.04.2022r o godzinie 10.00 na ROD Hutnik I odbędzie się pokaz cięcia drzewek i krzewów oraz szkolenie nowych działkowców. Prosimy o wzięcie udziału w pokazie i szkoleniu nowo przyjętych działkowców.13.04.2022

Opłaty ogrodowe na 2022 r

Podjęto uchwałę w sprawie opłaty na inwestycje i remonty w ogrodzie w kwocie 25.00 zł od działki.

Opłaty za użytkowanie działki w ROD Hutnik I w Stalowej Woli w 2022 r.
Opłata członkowska - 6.00 zł
Opłata ogrodowa 0.65/m2 np 0.65 x 300 m2 - 195.00 zł
Opłata na inwestycje, remonty w ogrodzie - 25.00 zł
Opłata za segregację i wywóz śmieci - 50.00 zł

Ogółem 276.00 zł

Termin wpłaty do 31.07.2022 r.
Numer konta: 58 9430 0006 0046 7887 2000 0001 /Nadsański Bank Spółdzielczy/13.04.2022

Instalacja wodna

W dniu 02.04.2022 r odbyła się Konferencja Delegatów ROD Hutnik I w Stalowej Woli.
Na Konferencji było 87 % delegatów uprawnionych do głosowania.
Zarząd złożył wniosek w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego - Budowa podziemnej zaliczkowej instalacji wody sanitarnej na terenie ROD Hutnik I.
Montaż instalacji wody sanitarnej w rurze plastykowej fi 90 o długości 460 mb w alei głównej z bocznymi zasuwami i zaworem na głębokości 160 cm.
Kosztorysowy koszt zadania - 151 460.49 zł

Środki własne ROD - 50 000.00
Dotacja Urzędu Miasta Stalowej Woli - 40 000.00
Dotacje organów wyższych PZD - 40 000.00

Podłączenie do poszczególnych działek będzie systemem gospodarczym.
Koszt podłączenia wody od 1 działki będzie wynosiło około 2 500.00 zł.08.03.2022

Biuro Zarządu ROD HUTNIK I czynne:

w Środy w godz 15.00 - 18.00
w Soboty w godz 11.00 - 14.3002.02.2022

W miesiącu luty 2022 r biuro zarządu ROD Hutnik I czynne :

5 luty od godz. 10.30 - 14.30
12 luty od godz. 10.30 - 14.30
16 luty od godz. 14.30 - 17.30
19 luty od godz. 10.30 - 14.30
23 luty od godz. 14.30 - 17.30
26 luty od godz. 10.30 - 14.3002.01.2022

W miesiącu styczeń 2022 r biuro zarządu ROD Hutnik I czynne :

15 styczeń od godz. 10.30 - 14.30
22 styczeń od godz. 10.30 - 14.30
29 styczeń od godz. 10.30 - 14.3029.11.2021

Wesołych Świąt

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ NADCHODZĄCEGO NOWEGO 2022 ROKU
DUŻO ZDROWIA ŻYCZY ZARZĄD ROD HUTNIK I29.11.2021

Czas pracy Biura Zarządu w grudniu

W miesiącu grudniu 2021 roku Biuro Zarządu ROD Hutnik I czynne:

04 grudzień 2021 w godz. 10.30 - 14.30
11 grudzień 2021 w godz. 10.30 - 14.30
18 grudzień 2021 w godz. 10.30 - 14.30
30 grudzień 2021 w godz. 11.00 - 14.0021.08.2021

Uwaga Działkowcy!

Zarząd ROD Hutnik I W Stalowej Woli prosi działkowców o uregulowanie płatności za działkę.
Termin opłat upłynął 30.06.2021 r. Od 01.08.2021 r. są naliczone odsetki za każdy dzień płatności.

Od września 2021 r. będą wysyłane upomnienia i doliczane dodatkowe dużo większe koszty obciążające działkowca za korespondencję.21.08.2021

Ogłoszenie

Znaleziono telefon komórkowy na Alejce Różanej
Wiadomość : tel. 785 352 15231.07.2021

Uwaga Działkowcy!

Zarząd ROD Hutnik I przypomina o wpłatach należności za użytkowanie działek w roku 2021.
Termin opłaty za działki upłynął 30.06.2021 r.
Do 31 lipca 2021r będą pobierane opłaty wyjątkowo jeszcze bez naliczania odsetek.
Od 1 sierpnia 2021r do należności za działkę będą naliczane odsetki ustawowe za zwłokę.

Składniki opłat:
Składka członkowska = 6.00 zł
Opłata ogrodowa 0.36 zł x 300 m/2 = 108.00 zł
Śmieci = 35.00 zł

Nr konta : 58 9430 0006 0046 7887 2000 0001
Nadsański Bank Spółdzielczy23.05.2021

Wjazd samochodem na teren Ogrodu Hutnik I

Zgodnie z Regulaminem Rodzinnego Ogrodu Działkowego we wszystkich ogrodach w kraju obowiązują przepisy porządkowe dotyczące wjazdu na teren ogrodu pojazdów mechanicznych do których działkowiec jest zobowiązany:

1. Zakaz wjazdu na teren ROD samochodami.
2. Zakaz parkowania na terenie ROD wszelkich pojazdów mechanicznych.
3. Osoba niepełnosprawna ruchowo ma prawo wjazdu na teren ogrodu samochodem, którym dojeżdża do działki.
4. Dopuszcza się wjazd na teren ogrodu samochodów z materiałami budowlanymi lub ciężkimi elementami za zgodą Zarządu ROD /wcześniejsze uzgodnienie/

Powyższe przypomnienie działkowcom Regulaminu ma na celu uporządkowania dotychczasowej dobrowolności w tym temacie.13.04.2021

Ogłoszenia

Działkowcy, którzy mają do wymiany eternit proszeni są o zgłoszenie się do Zarządu celem uzgodnienia transportu do utylizacji.

Działkowcy - w związku z małą ilością chętnych do założenia wody miejskiej na działkach - temat zostaje przesunięty na następny rok. Zarząd namawia Działkowców do zapisywania się na listę chętnych.

Zarząd ROD Hutnik I przypomina o zaległościach w opłatach za rok 2020 zaległych działek wraz z odsetkami, oraz wpłacanie za użytkowanie działek za rok 2021
Opłaty są takie same jak w roku 2020 r.tj.
składka członkowska = 6.00 zł
opłata ogrodowa 0.36 zł x 300 m 2 = 108.00 zł
śmieci = 35.00 zł
ogółem 149.00 zł

nr. konta : 58 9430 0006 0046 7887 2000 0001 Nadsański Bank Spółdzielczy16.03.2021

Segregacja odpadów

ZAKAZ WYSYPYWANIA DO KONTENERA KP 7 WIĘKSZYCH ODPADÓW GABARYTOWYCH tj. MEBLI GRUZU SZKŁA PLASTIK KTÓRE WYWOZI SIĘ WE WŁASNYM ZAKRESIE NA RUPIECIARNIĘ.
W CAŁYM OGRODZIE OBOWIĄZUJE SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH. OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO REGULAMINU BEDĄ PONOSIĆ OSOBISTĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Jeżeli nie będą segregowane odpady komunalne - opłata za wywóz niesegregowanych odpadów drastycznie wzrośnie dla wszystkich Działkowców w roku 2021 .09.03.2021

Zakaz wjazdu

Zarząd ROD HUTNIK I prosi działkowców o nie wjeżdżanie na teren ogrodu ze względu na zniszczoną nawierzchnię alejek z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Ze względu na słabe zainteresowanie działkowców dotyczącego założenia sieci wodociągowej do poszczególnych alejek, temat ten został odłożony na 2022 rok.

W planach Ząrządu ROD Hutnik I na rok 2021 jest modernizacja nawierzchni na głównej alei prosimy działkowców o propozycje.09.03.2021

Zarząd ROD HUTNIK I informuje

Od dnia 1 Marca 2021 r. Biuro Zarządu czynne
w Środy od godz. 15.00 do godz 18.00
w Soboty od godz 11.00 do godz 14.00

W związku z rozpoczęciem sezonu działkowego Zarząd ROD HUTNIK I APELUJE DO DZIAŁKOWCÓW, aby śmieci segregować i wrzucać do odpowiednich pojemników, a większe gabaryty jest w Regulaminie i w obowiązku Działkowca do wywiezienia do Rupieciarni. Prosimy o poważne traktowanie tej sprawy.15.12.2020

Życzenia

Z OKAZJI ŚWIAT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ NADCHODZĄCEGO NOWEGO 2021 ROKU
DUŻO ZDROWIA ŻYCZY
ZARZĄD ROD "HUTNIK I"

15.12.2020

Godziny pracy Biura

Od dnia 13.12.2020 r do dnia 15.01.2021r Biuro Zarządu ROD HUTNIK I W Stalowej Woli NIECZYNNE

Od 16.01.2021 r. Biuro Zarządu będzie czynne w soboty od godz.10.00 - 14.00

W sprawach pilnych prosimy dzwonić:
tel 575 005 113
tel 575 003 906

Opłaty za działki niezapłacone prosimy wpłacać na konto : Nr : 58 9430 0006 0046 7887 2000 0001 Nadsański Bank Spółdzielczy.20.11.2020

PILNE !

Zarząd ROD HUTNIK I zwraca się do działkowców, którzy nie zapłacili lub mają niedopłatę za użytkowanie działki za rok 2020r o uregulowanie zaległości do dnia 30.11.2020 r.
Od 1.12.2020 r Zarząd będzie wysyłał powiadomienia listowne, a przy płatności będzie pobierana dodatkowa opłata za korespondencję.
Z uwagi na panujący i rozprzestrzeniający koronawirus wpłaty za użytkowanie działki prosimy dokonywać na konto : Nr : 58 9430 0006 0046 7887 2000 0001 Nadsański Bank Spółdzielczy.05.11.2020

PILNE !

W związku z zaostrzeniem epidemii koronawirusa, od listopada 2020r. dyżury Zarządu ROD Hutnik I będą w soboty od godz. 10:00 - 14:00.08.09.2020

Płatności za użytkowanie działki

Zarząd ROD HUTNIK I w Stalowej Woli przypomina o uregulowaniu zaległości opłat za użytkowanie działki. Będzie pobierana opłata pocztowa za wysyłkę listu oraz odsetki ustawowe za zwłokę.08.09.2020

Aktualizacja danych osobowych

Apelujemy do Działkowców o zgłoszenie się z dowodem osobistym do biura Zarządu w celu uaktualnienia danych osobowych i sporządzania nowych deklaracji członkowskich. Dane te są niezbędne do wprowadzania każdego Działkowca do systemu komputerowego DGCS PZD.08.09.2020

Przyłącz wody

W dalszym ciągu są prowadzone zapisy na przyłącz wody na teren działek. Prosimy o wpisywanie się na listę chętnych na przyłącz wody. Zapisy przyjmowane są w dniach dyżuru biura Zarządu.24.07.2020

Kontakt w sprawach pilnych

Kontakt z Zarządem ROD Hutnik I w sprawach pilnych:
tel: 575 003 906
tel: 575 005 113
.24.07.2020

Zakaz wyrzucania odpadów

Zarząd ROD Hutnik I apeluje do działkowców, aby nie wyrzucali śmieci i odpadów zielonych poza teren ogrodu tj. od Oczyszczalni Ścieków do budowanego wiaduktu pod karą administracyjną.02.07.2020

Woda miejska na działkach

Zarząd zwraca się z prośbą do Działkowców o zgłaszanie się do biura ROD chętnych do zakładania wody miejskiej na swoich działkach.02.07.2020

Segregacja i utrzymanie czystości

Zwracamy się z apelem do Działkowców, aby przestrzegali segregacji odpadów i utrzymaniem czystości i porządku wokół kontenerów na odpady.
Odpady zielone należy kompostować na swojej działce, przedmioty wielkogabarytowe jak meble, gruz, papa, należy wywozić we własnym zakresie do Rupieciarni znajdującej się na terenie miasta, a nie składować przy śmietniku działkowym.
Za nie przestrzeganie porządku Zarząd poniesie dodatkowe opłaty, co może skutkować podwyżką ceny za śmieci.
Gałęzie drzew i krzewów prosze głaszać do Zarządu, kiedy i gdzie będzie można składować celem użycia rębaka.02.07.2020

Wydłużony termin płatności

Zarząd ROD Hutnik I informuje, że w związku z panującą pandemią wydłużamy termin płatności za użytkowanie działki bez karencji do dnia 31.07.2020r. Od 01.08.2020 r będa naliczane odsetki ustawowe za zwłokę.
Działkowcy, którzy wpłacili zaliczkowo kwotę 134zł winni dopłacić różnicę 15zł z uwagi na podwyższoną opłatę za użytkowanie działki.02.07.2020

Dyżury Zarządu ROD Hutnik I

Środy: od 15:00 do 18:00
Soboty: od 11:00 do 14:0002.07.2020

Opłaty za działkę ROD 2020r

- składka członkowska - 6zł
- opłata ogrodowa - 0,36 zł x mkw (300mkw x 0,36zł = 108zł)
- segregacja i wywóz śmieci - 35zł
Łącznie 149zł

Termin płatności do 30.06.2020r.
Konto: 58 9430 0006 0046 7887 2000 0001