Opłaty

Opłaty za działkę ROD na 2022 r

Opłata członkowska - 6.00 zł
Opłata ogrodowa 0.65/m2 np 0.65 x 300 m2 - 195.00 zł
Opłata na inwestycje, remonty w ogrodzie - 25.00 zł
Opłata za segregację i wywóz śmieci - 50.00 zł

Łącznie 276 zł

Termin płatności do 31.07.2022r.
Konto: 58 9430 0006 0046 7887 2000 0001